Yurtdışına Yapılacak Yardımlarla İlgili Duyuru

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan 01.02.2021 tarihli ve 893 sayılı yazıda; TBMM'de 27.12.2020 tarihinde kabul edilen 7262 sayılı Kanunla 5253 sayılı Dernekler Kanununun 21. maddesinde değişiklik yapıldığı, buna göre derneklerin yurtdışına yapacakları yardımlara da bildirim zorunluluğu getirildiği ve bildirime ilişkin formun yönetmelikle düzenleneceği hatırlatılmış olup, söz konusu yönetmelik düzenlemesi tamamlanıncaya kadar yurtdışına yapılacak yardımlar için ekte örneği yer alan bildirim formunun kullanılması gerektiği bildirilmiştir.

24 Aralık 2021

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Gündem: 1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması 2) Başkanın açılış konuşması 3) Divan heyetinin seçilmesi 4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması 5) Yönetim Kurulunun İbrası 6) Dernek Organlarının Seçilmesi 7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi 8) Kapanış

24 Aralık 2021

Yönetim Kurulu Toplantısı

Tüzüğümüz gereği Genel Kurulda aday olacak ve oy kullanacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekmektedir. Aidat borçlarınız için lütfen dernek yöneticileri ile bağlantı kurunuz. Genel Kurul Toplantısı öncesinde aidat borçlarını ödemiş olanlar Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.

04 Haziran 2021

Doğal Afetlere Karşı Yardım

Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmiş olup hali hazırda kapsamlı ve gayretli bir çalışma yürütülmektedir.

02 Haziran 2021
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DETAYLAR

Bu Alana Dernek Üyesi Hakkında Detaylı Bilgi Girilecek. Bu Alana Dernek Üyesi Hakkında Detaylı Bilgi Girilecek. Bu Alana Dernek Üyesi Hakkında Detaylı Bilgi Girilecek. Bu Alana Dernek Üyesi Hakkında Detaylı Bilgi Girilecek. Bu Alana Dernek Üyesi Hakkında Detaylı Bilgi Girilecek. Bu Alana Derne...

Efe Yiğit

DERNEK Yönetim Kurulu Başkanı

DERNEKWEB - Dernek Yaz?l?m?
Efe Yiğit
YAYINLAR
BÜLTEN #1

BÜLTEN #1

Bülten ile ilgili haberlere burada ulaşabilirsiniz.

İNCELE
BÜLTEN #2

BÜLTEN #2

Bülten ile ilgili haberlere burada ulaşabilirsiniz.

İNCELE
BÜLTEN #3

BÜLTEN #3

Bülten ile ilgili haberlere burada ulaşabilirsiniz.

İNCELE